Dokumentasjon som gir full sporbarhet 

Dokumentasjonen er egentlig en test og et kvalitetssikringstiltak som avdekker eventuelle avvik. Dokumentcontroller Anne Undheim jobber aktivt med forbedring av dokumentasjonsrutinene i Maskinering & Sveiseservice. Resultatet er færre avvik og forbedring av leveransene. 

Alt skal være sporbart. Selv sveisetråden er sertifisert. Det sikrer at det ikke oppstår feil, selv på svært detaljert nivå. Løpende dialog mellom dokumentcontroller og sveisere eller operatører, bidrar til forståelse for dokumentasjonssystemet og verdien det skaper for bedriften og kundene.

Våre egne høye krav til dokumentasjon sparer kundene for ekstraarbeid i etterkant. Samtidig gir det bedre informasjonsflyt og bedre kvalitet i alle arbeidsprosessene. Dokumentasjonen skal være ryddig og oversiktlig, med tegninger.

GODT DOKUMENTERT. Dokumentcontroller Anne Undheim har tett dialog med sveiserne i bedriften. Det sikrer at systemene blir forstått og verdsatt. 
SPARER KUNDENE FOR EKSTRAARBEID. Sporbarhet ned til minste detalj sikrer at jobbene utføres helt i tråd med kundenes krav.

Vi er opptatt av å sikre sporbarheten i alle våre produkter, helt ned til sveisetråden.

Hva betyr det for deg som kunde?

  1. Mindre etterarbeid
  2. Høyere kvalitet på leveransene
  3. Færre avvik
Maskinering & Sveiseservice