Produkter

Offshore containere

Containere og skidder for offshorebruk.
Størrelser og kapasiteter tilpasses kundens behov. Design, dimensjonering, sertifisering og bygging besørges av oss. 

Løfteåk

Løfteåk, spredebommer og annet tilpasset løfteutstyr.
Utstyret følger kravene i Maskindirektivet, DNV og/eller Norsok alt etter bruksområde.
Vi besørger design, beregninger, bygging, montering og testing.

Trykktanker

CE-sertifiserte, PED, trykktanker etter NS-EN 13445.
Vi foretar all design, beregninger, bygging, montering og testing internt.

Trykktank utviklet og produsert av Maskinering & Sveiseservice.

Pneumatisk transport

Pneumatisk sender for «dense phase»-transport.​

Kan kompletteres med:

Fluidiserende silo

Siloer med fluidiserende silobunn gir lavere byggehøyde, utnytter arealet til et større silovolum og garanterer massestrømning.
Siloene tilpasses kundens krav og behov.
Kan leveres komplett med:

Storsekkutter

Sirkulær eller kvadratisk.
Som standard har den knivkryss, støvmembran, sekkestoppere, bein og flenset utløp.
Opsjoner:​

Kontaktperson produkter
Øyvind Bjørkhaug
Mob.: 40 40 17 45
ob@maskinering-sveiseservice.no

Maskinering & Sveiseservice