Sertifikater/kvaliteter

Sveising av høy kvalitet er svært viktig. I værste fall kan en sprekk eller bindefeil være starten på et havari. Og det tar vi selvsagt på høyeste alvor. Alle våre sveisere er sertifisert etter gjeldende standard. Hvert andre år utføres en retest for å dokumentere at kravene for sveis fremdeles innfris. Dokumentasjon er også en viktig del av vår kvalitetssikring. Tett dialog mellom dokumentcontroller og sveiserne sikrer presis dokumentasjon av hver minste detalj. Helt ned til sveisetråden.

Vi er sertifisert iht. NS-EN ISO 3834-2 og NS-EN 1090-2 EXC3.

Prosedyrer

Når vi mottar en sveisejobb, får vi oppgitt standarden den skal utføres etter og eventuelle tilleggskrav fra kunden. Vi finner innholdet i standardene og utarbeider en sveiseplan i henhold til denne. Sveiseloggen inneholder informasjon som sveisenummer, type sveis, WPS-nummer og NDT-omfang. Sveiseren skriver inn sitt id nummer og id nummer på sveisetråd som er benyttet. Dette gir full sporbarhet både på materialer og kompetanse.

Fagmiljø

Våre sveisere er effektive og raske fordi de kan sine ting. Vi har et omfattende sveisemiljø der alle får jobbe allsidig samtidig som de utveksler erfaring og går sammen om å finne løsninger når det kreves. Maskinering og Sveiseservice satser på god opplæring og har sterkt fokus på kvalitet tidlig i opplæringsfasen. Derfor håndterer vi de fleste typer jobber og materialer. Sveiserne er gjerne med og bygger også. Det gjør dem enda bedre i stand til å se konsekvensene av godt håndverk i alle faser. Å se er også viktig i kvalitetskontrollen. Vi foretar visuell kontroll av alle sveiser før overflatebehandling. Når malingen kommer på, avsløres detaljene.

Godkjente prosedyrer

Våre sveiseprosedyrer innenfor de vanligste metodene dekker rør- og struktursveising av karbon-, rustfrie- og syrefaste stål, duplex, super-duplex og aluminium iht. Norsk Standard og Norsok.

Kontaktperson sveising
Jarle Årsland
Mob.: 911 21 335
jaa@maskinering-sveiseservice.no

Maskinering & Sveiseservice